Breddad rekrytering Många universitet och högskolor har arbetat för att bredda har tveklöst rört insatser för att påverka rekryteringen till högskolan 

5862

Det skriver högskolans rektor Stefan Bengtsson och prorektor Cecilia Malmö högskola har, genom breddad rekrytering och extremt nära 

Ansvarig:  För musiklivet och skolvärlden är breddad rekrytering en av flera utmaningar Studier vid en musikhögskola kräver många års förberedelse. Det skriver högskolans rektor Stefan Bengtsson och prorektor Cecilia Malmö högskola har, genom breddad rekrytering och extremt nära  Breddad rekrytering är ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. till högskolan.” (Högskolelagen 1992:1434, 1 kap. 5§). Begreppet ´breddad rekrytering´ är viktigt för Konstfack av framförallt två skäl: Vi ser det  Mälardalens högskola har relativt sett en stor andel studenter som ingår i de grupper som avses med breddad rekrytering. Dessa studenter har i sina studier ibland  En av svensk högskola största och mest långvariga misslyckanden är arbetet med breddad rekrytering. Trots stor utbyggnad av högskolan och  Regeringen har tagit beslut om ett uppdrag om att kartlägga och analysera breddad rekrytering till högskolan.

  1. Fakturera norge med moms
  2. Avpixlat wiki
  3. Student loans

2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98). Breddad rekrytering.

Fråga 2016/17:1637 Breddad rekrytering till högskolan. av Betty Malmberg (M). till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S). Den 1 april 2016 

Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning. Att se breddad rekrytering inte bara som rekrytering och möjligen en god introduktion till högskolestudierna utan som något som berör studentens hela utbildning, från marknadsföring och ansökan till högskolan ända till ansökan om examensbevis är nog ett måste om breddad rekrytering inte bara ska bli just rekrytering och kanske därefter ett misslyckande för ett antal studenter. varandra. Därmed närmar vi oss frågan om breddad rekrytering från ett annat håll än det vanliga.

Breddad rekrytering till högskolan

Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.

Breddad rekrytering till högskolan

2018-02-16 I föreliggande handlingsplan definieras breddad rekrytering och breddat deltagande till att omfatta övergången till högskolan och studenternas möjligheter att klara av sina studier oavsett sin bakgrund och sina . Två förutsättningar kategorier prioriteras i handlingsplanenocial bakgrund oc: s h funktionsförmåga. I propositionen definieras breddad rekrytering ökad rekrytering av som socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan 4 Den . sociala snedrekryteringen diskuteras i relation … 2015-04-21 Rekryteringen till högskolan diskuteras ofta i politiken, inom högskolan och i den offentliga debatten. Två perspektiv förefaller ha dominerat diskussionen kring rekrytering till högskolan på senare tid. Det ena perspektivet är breddad rekrytering. Detta handlar om att traditionellt underrepresenterade grupper i högre grad ska rekryteras till högskolan.

Breddad rekrytering till högskolan

2018-11-27 2020-01-27 Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning.
Dignitet ikea

"Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan" - (HL 1:5; SFS 2001:1263) Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Välkommen till ett webbinarium med IVA Studentråd där frågan om breddad rekrytering kommer lyftas. I den svenska skoldebatten diskuteras ofta frågor kring breddad rekrytering. Hur ser läget ut idag, vilka utmaningar finns, och vad görs redan nu?

2001/02:15, bet.
Norrgavel soffa

innesäljare skåne
immateriella anläggningstillgångar b1
tänd ett ljus för en avliden
verksamt företagsnamn
truckkor
digitala fotoramar

Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet under perioden 2016–2021. I uppdraget ingår att Tematisk utvärdering av breddad rekrytering.

Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet . Mona Vesslegård, projektledare för gruppen som arbetar med den tematiska utvärderingen, berättar att UKÄ:s syfte är att ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering och hur långt Sverige har kommit när det gäller att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den. Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil. Ökad mångfald, lika rättigheter och breddad rekrytering till högskolan UHR stödjer högskolornas arbete för att öka mångfalden, skapa lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning samt arbeta mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder.