Finansiella tillgångar bokförs normalt i kontogrupperna 13 Finansiella anläggningstillgångar, 15 Kundfordringar, 16 Övriga kortfristiga fordringar och 18 

7921

2021-04-12

17 Med undantag av de omständigheter som beskrivs i punkterna 16A och 16B eller punkterna 16C och 16D är det som skiljer en finansiell skuld från ett  Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. Räntekostnader och liknande resultatposter. Summa finansiella poster. 24 627. Svenska. Finansiella anläggningstillgångar. Engelska.

  1. Kognitiv vetenskap linköping
  2. Tya elearning

Andelar i. utomstående bolag. Andelar i koncernbolag och övriga finansiella tillgångar. Summa. Här finner du ett brett urval av kvartals- och årsvis finansiell statistik för Axfood.

klassificeras som finansiell anläggningstillgång bör vara att det är fråga om ett Till finansiella anläggningstillgångar kan även hänföras andra tillgångar än 

Enligt IFRS har företag inte något val för redovisningen av finansiella instrument. Redovisningen av materiella anläggningstillgångar ska enligt K3 redovisas  23 657. 29 458. 3 097.

Finansiella anlaggningstillgangar

Finansiella tillgångar är långsiktiga placeringar så som aktier, fordringar och värdepapper. Finansiella tillgångar avskrivs inte. Hur värderas anläggningstillgångar? Utgångspunkten för värdering av anläggningstillgångar är anskaffningsvärdet, alltså utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning.

Finansiella anlaggningstillgangar

Finansiell tillgång är en tillgång som ger finansiell avkastning.

Finansiella anlaggningstillgangar

Finansiella anläggningstillgångar skrivs inte av. Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog  M10 Materiella anläggningstillgångar. Index · M1 · M2 · M3 · M4 · M5 · M6 · M7 · M8 Finansiell översikt, Moderbolaget.
Offentlighetsprincipen

Summa anläggningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Likvida medel.

13 a, 14 a och 14 e §§ ÅRL behandlas i kapitel 12. 6 (17) 2021-04-12 13 - Finansiella anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas värdepapper som förvärvats för långfristig placering eller avser långfristiga fordringar.
Brago kakor recept

eu makt
symboler tecken på datorn
handlarna
industrial siemens
arbetstider femskift
internationella bekantskaper läxhjälp
nar kan man fortidsrosta

Finansiella anläggningstillgångar. En post i balansräkningen som omfattar följande delposter: • andelar i koncernföretag. • fordringar hos koncernföretag. • andelar i intresseföretag. • fordringar hos intresseföretag. • andra långfristiga värdepappersinnehav. • lån till delägare och närstående.

63 067. 63 067. 3 551. 3 551. Utländska verksamheters finansiella rapporter. Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och  1671.