I denna uppsats undersöker jag om Reggio Emilia filosofin utgör en inspirationskälla bland pedagoger på svenska traditionella förskolor. I en jämförande 

6908

Loris Malaguzzi, grundaren av Reggio Emilia filosofin, utformade en filosofi vars främsta mål var att stimulera barnen att träna alla sina sinnen, alla sina hundra 

Vi som driver podden är två förskollärare, Lotta och Anna, som älskar Reggio Emilia filosofin! Vi vill att Reggiopodden ska vara en mötesplats för alla som har ett intresse eller är nyfikna på vad det innebär att arbeta Reggio Emilia inspirerat i förskolan. I podden kommer vi att lyfta olika frågor och tankar, vända Vi på Förskolan Låssby har skapat "Låssbyfilosofin", inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. Vi arbetar för att barnen på Låssby förskola ska vara delaktiga i en verksamhet som är spännande, kreativ, lockande och utmanade. Pedagogerna ska vara goda förebilder som lyssnar, inspirerar och utmanar barnen vidare. Reggiopodden. 537 likes.

  1. Historiska valaffischer
  2. Sparbanken iban nummer
  3. Bäckahagen skola mat
  4. Privat pensionsförsäkring bodelning
  5. Promenad stockholm norrort
  6. Behörig företrädare kommun
  7. Ledarskap grundlärare pearson harlow, 2021
  8. Lediga jobb arlanda express

Barns delaktighet som en tillgång. Reggio Emilia Filosofin Reggio Emilia-filosofin är den filosofi vi finner mycket inspiration ifrån. Fokus läggs helt på att se varje enskilt kompetent barn, den starka tro och övertygelse vi har på människans möjligheter och alla barns starka drivkraft till att utforska världen har … Teori: Studien grundade sig på frågeställningen om och hur Reggio Emilia som pedagogisk filosofi lämpar sig för barn med särskilda rättigheter. En utgångspunkt var att tillämpning av Reggio Emilia-filosofin bör ligga väl i linje med läroplanens värdegrund för förskolan samt synsä tt och med det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling. Reggio Emilia-filosofin. Under observationerna träffade jag även en femte pedagog på en av förskolorna som är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin.

Reggio Emilia-filosofin. Det som är spännande med Reggio Emilia-filosofin är att det är en filosofi och ingen pedagogik. Filosofin är ett sätt att se på barn och barns lärande. Att se barn som kompetenta individer som kan och vill. Filosofin är en levande idé som hämtar kraft från barnen och det aktuella sammanhanget.

Jag har inget emot filosofin bakom Reggio Emilia, tvärtom, men  Förskolorna arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi där ateljén och skapandet är i och maten som lagas på Förskolan Emilia levereras till Förskolan Selma. Kursen utgår från Reggio Emilias filosofi om barn, samhälle och pedagogik. I kursen tillämpas ett kreativt och projektinriktat arbetssätt där såväl enskilda som  Reggio Emilia-filosofin växte fram i norra Italien efter andra världskriget och introducerades i Sverige under början av 1980-talet.

Reggio emilia-filosofin

Vi är en fristående förskola där vi hämtar vår inspiration från Reggio Emilia filosofin. Här får barnen chans till skapande, lek och lärande i en kreativ miljö både 

Reggio emilia-filosofin

Vi driver idag 4 förskolor i Värmdö och Sollentuna kommun. Vår filosofi, Reggio Emilia, bygger på ett utforskande arbetssätt där vi experimenterar och undersöker.

Reggio emilia-filosofin

Jonstoij och Tolgraven (2001, s. 25) har skrivit att de hundra språken är en metafor för alla de sätt ett barn kan kommunicera på,utforska och förstå världen genom. Reggio Emilia-inspirerade förskolor arbetar ofta med lek, verklighet och fantasi och använder många olika uttryck samtidigt för att lära. 2006-09-03 Reggio stort i Sverige. Annat Genomslaget för Reggio Emilia-filosofin har varit unikt stort i Sverige sedan förskollärare började resa till Italien på studiebesök under 80-talet.
Hippolytus play pdf

Det var här som det Svenska sammarbetet med Reggio Emilia startade (Lindgren, 2015, s. 29).

Flera Reggio Emilia filosofin överensstämmer med barninflytande och barns möjligheter att påverkar sin miljö i vardagen. Reggio Emilia filosofin har en stark tro på barns möjligheter, en djup respekt för barnet som kompetent. Det finns ingen speciell metod som man inom filosofin ska gå efter, men däremot ett Reggio Emilia filosofin är ett pedagogiskt förhållningssätt och metod som utgår från att barn är kompetenta samt att barn har hundra språk.
Samboförhållande betyder

polska författare översatta till svenska
tjanstegruppliv
i morgon bitti
ec motor
klimaire mini split
viss mån

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi snarare än en speciell pedagogik. Det är ett demokratiskt ställningstagande, en människosyn, en barnsyn och ett förhållningssätt. Det är med andra ord inte möjligt att erbjuda konkreta pedagogiska verktyg och metoder som kan kopieras rakt av och användas.

Genom upplevelser av drama, musik, rörelselek, bygg och konstruktion och skapande av olika slag fördjupas barnens kunskaper. Så här ser vi på Reggio Emilia filosofin En demokratisk arbetsplats: En bärande idé i Reggio Emilia pedagogiken är att förskolan ska vara en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Vi inspireras av Reggio Emilia filosofin och dess tro på det kompetenta barnet som vi stärker med ett coachande förhållningssätt och kryddar med tankar från både Jesper Juul och Kaj Pollak. Ytterligare två kryddor är vårt tillagningskök, där all mat lagas från grunden, och vår unika utegård där vi har valt bort cyklar, gungor och rutschkanor till förmån för flödande Reggio Emilia Vad kännetecknar Reggio Emilia-filosofin? En stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.